Norsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Utforske og formidle tekst 

Her tas elevene med på en morsom reise i ulike sjangere. Seriene ønsker å motivere, engasjere og gi elevene leseglede.

I serien “Vår eventyrlige verden” blir elevene kjent med sjangeren eventyr. I serien ” Vi leser verden ” møter elevene fortellinger fra ulike land. I serien «Glade sanger og gøyale fakta» møter elevene ulike sanger og faktatekster.

Den andre leseopplæringen dreier seg om å lære og lese mellom linjene, tolke, vurdere, samt finne informasjon i tekst. Dette er grunnleggende leseferdigheter, slik at elevene skal få fullt utbytte av sitt liv i tekstenes verden.

De norske folkeeventyrene er samlet inn fra bondemiljøer på 1700- og 1800- tallet. Mange oppsto i middelalderen, og noen har opprinnelse i fjerne land, men har blitt endret og tilpasset lokale forhold. Å undervise med utgangspunkt i eventyr bidrar til å bevare kulturarven vår. Sjangeren eventyr er en motiverende og morsom innfallsvinkel knyttet til læreplanen i norsk, hvor vi skal utforske og formidle tekst. Eventyr gir elevene mulighet for fantasi og skaperevne, samtidig som eventyrene er fulle av allmenngyldige leveregler og menneskekunnskap og kan være grunnlag for gode samtaler.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. I denne serien har vi valgt ut fortellinger fra forskjellige verdensdeler. Elevene får bli kjent med ulike land, språk og skriftspråk. Serien legger også opp til at dere skal verdsette og fremheve ulike kulturer og land klassen presenterer. Gjennom de elevaktive stegene må elevene lese teksten flere ganger og gå i dybden av både tekstens innhold og system.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien “Utforske og formidle tekst” tar elevene med på en morsom reise i ulike sjangere. Serien ønsker å motivere, engasjere og gi elevene leseglede. Serien er delt i to hoveddeler: “Vår eventyrlige verden” hvor elevene blir kjent med sjangeren eventyr og serien “Ulike sjangere” hvor de møter ulike fortellinger, sanger og faktatekster. Hovedmålet er den andre leseopplæringen, lære å lese mellom linjene, tolke, vurdere, hente info fra tekst. Altså grunnleggende leseferdigheter for at barn og unge skal få fullt utbytte av sitt liv i tekstenes verden.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Språklig mangfold

Her får elevene muligheter til å utforske skriftspråkene våre, og om likheter og forskjeller på bokmål og nynorsk. Elevene får lære om dialektenes opprinnelse og hvordan talespråket hele tiden er i endring.

Her får elevene muligheter til å utforske skriftspråkene våre, og om likheter og forskjeller på bokmål og nynorsk. Elevene får lære dialektenes opprinnelse og hvordan talespråket hele tiden er i endring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Grammatikk 

Her finner du spennende opplegg som kan benyttes til en systematisk gjennomgang av de tre ordklassene adjektiv, verb og substantiv.

Serie om innføring i ordklassen adjektiv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

En serie om ordklassen verb.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serie om innføring i ordklassen substantiv.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Språkopplæring 

Disse seriene bygger videre på innholdet i seriene «Grunnleggende språkopplæring 1 og 2», som ligger under 1. og 2.trinn. Bruk gjerne de seriene som repetisjon for å sikre god progresjon. 

Serien er designet med utgangspunkt at den tar opp viktige elementer for å bli en bedre tekstskaper. I denne serien er det lagt vekt på stor forbokstav (egennavn), forskjellige setningstyper og de mest grunneggende kommareglene. Du finner både Colabs og noen tilknyttende Idealabs og Storylabs i denne serien slik at du kan plukke og velge hva som passer best for deg og din undervisning.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du oppgaver som er knyttet til lyder vi ikke alltid hører. Her får elevene jobbe med varierte og morsomme oppgaver som er knyttet til rettskriving og språklære.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her er en serie om noen av de sammensatte grafemene i det norske skriftspråket. Denne serien gir elevene en dypere forståelsen for selve lyden det terpes på slik at det skal bli enklere for elevene å lese disse lydene, men også skrive dem riktig.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Dette er en serie innen språklære om synonymer, antonymer og homonymer. Denne serien er med på å utvide ordforrådet til elevene slik at de kan uttrykke seg mer presist.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket