Norsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Utforske og formidle tekst 

Her tas elevene med på en morsom reise i ulike sjangere. Seriene ønsker å motivere, engasjere og gi elevene leseglede.

I serien “Vår eventyrlige verden” blir elevene kjent med sjangeren eventyr. I serien ” Vi leser verden ” møter elevene fortellinger fra ulike land. I serien «Glade sanger og gøyale fakta» møter elevene ulike sanger og faktatekster.

Den andre leseopplæringen dreier seg om å lære og lese mellom linjene, tolke, vurdere, samt finne informasjon i tekst. Dette er grunnleggende leseferdigheter, slik at elevene skal få fullt utbytte av sitt liv i tekstenes verden.

De norske folkeeventyrene er samlet inn fra bondemiljøer på 1700- og 1800- tallet. Mange oppsto i middelalderen, og noen har opprinnelse i fjerne land, men har blitt endret og tilpasset lokale forhold. Å undervise med utgangspunkt i eventyr bidrar til å bevare kulturarven vår. Sjangeren eventyr er en motiverende og morsom innfallsvinkel knyttet til læreplanen i norsk, hvor vi skal utforske og formidle tekst. Eventyr gir elevene mulighet for fantasi og skaperevne, samtidig som eventyrene er fulle av allmenngyldige leveregler og menneskekunnskap og kan være grunnlag for gode samtaler.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom arbeid med faget norsk skal elevene bli trygge språkbrukere og bevisste på sin egen språklige og kulturelle identitet innenfor et inkluderende fellesskap der flerspråklighet blir verdsatt som en ressurs. I denne serien har vi valgt ut fortellinger fra forskjellige verdensdeler. Elevene får bli kjent med ulike land, språk og skriftspråk. Serien legger også opp til at dere skal verdsette og fremheve ulike kulturer og land klassen presenterer. Gjennom de elevaktive stegene må elevene lese teksten flere ganger og gå i dybden av både tekstens innhold og system.

Se denne ressursen i biblioteket

Publiseres snart

 

Språklig mangfold

Her får elevene muligheter til å utforske skriftspråkene våre, og om likheter og forskjeller på bokmål og nynorsk. Elevene får lære om dialektenes opprinnelse og hvordan talespråket hele tiden er i endring.

Her får elevene muligheter til å utforske skriftspråkene våre, og om likheter og forskjeller på bokmål og nynorsk. Elevene får lære dialektenes opprinnelse og hvordan talespråket hele tiden er i endring.

Se denne ressursen i biblioteket

Grammatikk 

Her finner du spennende opplegg som kan benyttes til en systematisk gjennomgang av de tre ordklassene adjektiv, verb og substantiv.

Serie om innføring i ordklassen adjektiv.

Se denne ressursen i biblioteket

En serie om ordklassen verb.

Se denne ressursen i biblioteket

Serie om innføring i ordklassen substantiv.

Se denne ressursen i biblioteket

Språkopplæring 

Disse seriene bygger videre på innholdet i seriene «Grunnleggende språkopplæring 1 og 2», som ligger under 1. og 2.trinn. Bruk gjerne de seriene som repetisjon for å sikre god progresjon. Her på 3. og 4.trinn er temaet delt i to serier med fokus på stor forbokstav, setninger, rettskriving og tegnsetning.  

Publiseres snart.

Publiseres snart.