Naturfag

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Jorda og livet på jorda

I dette temaet får elevene en grunnleggende forståelse for hvordan jorden er dannet, og hvordan livet på jorda har utviklet seg. På den måten gis elevene et grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg.

Dette er en serie om årstidene. Labene sikter på å gi elevene en forståelse for hvilke årstider vi har, hvordan de deles inn, og hva som kjennetegner dem. Laben vil gå inn på hvilke ferier, høytider og lignende som er knyttet til de ulike årstidene, samt forklare hvordan de ulike årstidene oppleves for dyr og planter, og hvilke konsekvenser de ulike forandringene i været kan få for begge grupper. Labene bidrar på denne måten til bla. å dekke følgende kompetansemål i naturfag for 2. trinn: «Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon». Oppgavelaben kan brukes sammen med elevene som en repetisjon etter de fire labene om årstidene. Her med fokus på kompetansemål i norsk.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Utforsk ulike dyr i Norge og hva som kjennetegner dem.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Energi og materie

I dette temaet lærer elevene om teorier, lover og modeller for energi, stoffer og partikler som kan forklare vår fysiske verden.

Undervisningsopplegg for 1.-2.trinn, der elevene i samarbeid utforsker naturressurser. Serien består av ulike labs som bla. tar for seg jordbruk og hvordan/hvorfor vi utnytter avføring til gjødsel. Labene kan brukes alene eller samlet – også sammen med serien VANNvittig viktig.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Undervisningsopplegg for 1.-2.trinn, der elevene i samarbeid utforsker vann som ressurs på jordkloden vår. Serien består av tre labs som bygger på hverandre, men de kan også benyttes hver for seg.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kropp og helse

I dette temaet lærer elevene om hvordan kroppens systemer virker sammen. De motiveres også til å ta vare på sin egen helse.

Dette er en serie om de fem sansene. Først finner du en kort LæringsLab der elevene får en liten innføring i de fem sansene. Deretter finner du en mer utfyllende LæringsLab til hver av sansene. Disse er lærerike og har mange oppgaver både digitalt og praktisk. Det ligger også StoryLabs og IdeaLabs knyttet til tema.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her lærer elevene om vanlige smittsomme sykdommer, som forkjølelse, influensa, vannkopper og omgangssyke. De lærer om god smittevern og samtaler om hvordan de kan forebygge smitte. Vaksine og immunitet presenteres i sammenheng med barnesykdommene.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter

I dette temaet blir det lagt til rette for praktisk og utforskende arbeid gjennom forskjellige labs som på ulike måter hjelper elevene å oppdage verden omkring seg sett i naturvitenskapelig perspektiv.

JEG UNDRER MEG er en serie inspirert av nysgjerrigpermetoden som egner seg godt til undervisning i skolehverdagen. Serien er lagd for undring og refleksjon sett med barns øyne, og stimulerer til aktiv deltakelse og dypere læring. Målet er å gi elevene begreper og erfaringer de tar med seg videre i undervisningen i ulike fag.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Teknologi

I dette temaet trener elevene på å forstå, skape og bruke teknologi. Det vektlegges å stimulere elevene til å tenke kreativt og nyskapende.