Digital kunnskapspakke Tromsø kommune

Temaer:

På oppdrag fra Tromsø kommune har Learnlab utarbeidet en digital samisk kunnskapspakke.

Kunnskapspakkens innhold er delt inn i 1.-4. trinn, 5.-7 trinn og 8.-10. trinn. Ressursene egner seg godt til tverrfaglig arbeid, siden de dekker kompetansemål fra samfunnsfag, naturfag, norsk, kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, KRLE og matematikk.

Ressursene i denne kunnskapspakken følger en pedagogikk der målet er å aktivere elevene på måter som får dem til å stille spørsmålene selv, som grunnlag for refleksjoner i klassen. Sammen utforsker vi begrepene for å skape en dypere forståelse av hvem vi selv er, hva det vil si å være en del av det mangfoldige Tromsø, og motivere for å skape en bedre framtid sammen for alle.

Ressursene i kunnskapspakken er organisert etter tre hovedbegreper: identitet, historie, samt årstidene og naturen.

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Identitet

Tromsø er en flerkulturell by, og elevene har bakgrunn fra en rekke land og kulturer. Sentrale spørsmål som stilles er:

– Hvordan gjør vi Tromsø til en inkluderende by for alle?

– Hvordan oppdager vi vår egen identitet?

– Hvordan identifiserer vi oss med vår samiske tradisjon?

– Hvordan er det egentlig å være same i Tromsø i dag?

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hvem er jeg? Hvem er jeg sammen med andre? Hvordan skaper vi et Tromsø der det er plass til alle, uansett bakgrunn? Hvordan identifiserer vi oss med vår samiske tradisjon? Her finner du ressurser som kan benyttes i den samiske språkuka, samt til samenes nasjonaldag.
 

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Historie

Undervisningsoppleggene er tett knyttet til historien om Tromsø, med et samisk perspektiv. Gjennom ressursene kan man følge utviklingen, fra da byen ble til, næringsvirksomheten, pomorhandelen, byutviklingen, fornorskingen, tvangsflyttingen, krigen, etableringen av universitetet, bybrannen, samisk framgang til Tromsø i dag. I flere av disse oppleggene har vi lagt vekt på den samiske fortellertradisjonen. Målet er å vise at historisk sett levde nordmenn og samer side om side, og arbeidet med mye av det samme. Dette gjelder særlig for sjøsamene.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Årstidene og naturen

Utgangspunktet her er at elevene skal følge de samiske årstidene gjennom skoleåret. Kanskje elevene oppdager at en slik inndeling av årstidene passer bedre for klimaet i Tromsø? Elevene kan lage egne digitale bøker, der de kan fortelle, tegne eller ta bilder av hva som skjer i denne årstiden.

Det er utarbeidet ressurser som kan benyttes i ulike årstider. Elevene kan utforske nordlys, snø, tradisjonsplanter og livet i fjæra. Elevene kan på denne måten utvikle kompetanse om det biologiske mangfoldet i nærmiljøet og se det opp mot samisk naturforvaltning. Hensikten er å få elevene til å oppdage en bærekraftig måte å forholde seg til naturen på, ved å lytte til den, legge merke til den og ha respekt for den. På denne måten utvikles kunnskaper om hvordan vi skal ta vare på naturen.

Her finner du ressurser som kan benyttes for å følge de samiske årstidene og de endringer som skjer i naturen i løpet av året. Det finnes oppgaver som kan knyttes til ulike årstider, blant annet om nordlys, snø, livet i fjæra og tradisjonsplanter.
 
Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.
 

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket