Solum: Frisør Vg2

Dette kurset skal gi de nødvendige kunnskapene for- og bidra til å utvikle hos den enkelte identitet som frisør. Gjennom refleksjon, skaperglede, selvstendig arbeid og samarbeid, samt gjennom teoretiske og praktiske oppgaver vil eleven modnes som høykvalifisert frisør.
 
Via anledning til selvstendig å foreta valg i estetiske og etiske problemstillinger i faget skal det også utvikles elevenes kritiske tenkning.
 
I kurset fokuseres det også på helse- og pleierelatert aspekt. Ut fra ulike hårtyper og tilstand av hodebunn skal elevene lære seg å imøtekomme kundens ønsker og forventninger, samt komme med råd og veiledning. 
 
Kommunikasjon er en av grunnsteiner når det gjelder kundeservice. Elevenes evne til å være behagelig for kunden og samtidig komme med nyttig informasjon og veiledning vil bidra til økt inntjenelse på den ene siden og velvære på – den andre.
 
Administrativt aspekt er en obligatorisk del også i Frisørfaget. Gjennom kurset vil eleven få informasjon om hvordan han skal kunne etablere seg som bedrift og drifte sin egen salong. Her blir det presentert relevante for dette formålet organisasjoner. Til slutt vil eleven ledet videre til forberedelse til  svenneprøven.

“Frisørfaget Vg2 og Vg3” av Mirja Rahm.

Lenke til ressursen

I denne serien finner du tips for hvordan lærer og elever kan bruke ressursene. I tillegg finner du overordnede ressurser som kan brukes gjennom hele studieløpet.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien får du en introduksjon til frisørfaget. Det er snakk om hvordan det er å bli inspirert, hvilke verktøy frisører bruker og hvordan skal du dokumentere prosessen.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien vil du utforske ulike sider ved sørvis- og kommunikasjonsaspektet når du først er en frisør. Du vil komme innpå viktige begreper slike som taushetsplikt, arbeidsmiljø, kroppsspråk og personlige grenser.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien vil du se nærmere på håret og hudens oppbygging. Du vil forstå hvordan du som frisør kan hjelpe din kunde til å opprettholde et sunt hår og hodebunn ut fra de forutsetningene kunden har.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien vil du se nærmere på ulike stoffer som brukes i hår- og hodebunnsprodukter.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien skal du få gå tettere inn på praktiske aspekter ved hårklipping. Du blir kjent med fire grunnformer for hårklipp og du vil lære å tilpasse frisyrer til kundens forutsetninger. I tillegg vil du se på ulike typer tegninger som hjelper å planlegge arbeidet.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien dykker du ned i hårfargingen. Sentrale etiske aspekter knyttet til -prosessen er: kontraster, nyanser og harmoni.

Se denne serien i biblioteket

Hva som skjer når du skal omstrukturere hår? Er det noe du må legge til rette for å gjøre arbeidet godt? I denne serien stifter du nærmere bekjentskap til strukturforming og analyse av hodebunn.

Se denne serien i biblioteket

Fra denne serien skal du få kunnskap om ulike aspekter ved det å starte egen salong. Du vil bli kjent med etableringsordninger, selskapsformer, markedsføring og andre relevante økonomiske aspekter.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien viser vi deg de ulike aspektene ved hygiene i salongen. Det handler blant annet om lover (rettigheter og plikter), om personlig hygiene, ergonomiske forhold og ansvar for egen helse (trening). Her er det sterk fokus på bærekraftig drift.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien går vi litt dypere inn på hva svenneprøven er, hva du kan forvente deg og hvordan du kan forberede deg.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi om ulike private og offentlige organisasjoner i bransjen og vi ser på  tarrifparter og tariffsamarbeid.

Se denne serien i biblioteket