Solum: Bilskade, lakk og karosseri Vg2

Målet med dette kurset er å hjelpe elevene til å bli faglige, sterke yrkesutøvere med engasjement og skaperglede. Det søker å balansere teori med praktiske oppgaver som synliggjøre yrkestradisjonene. Det stimulerer til kritisk tenkning via å reflektere over hvordan valg av metode og materialer har betydning for sluttresultatet, men også om hvordan gå frem for å lære best mulig.

Kurset er utviklet på bakgrunn av tekst fra Jostein Årskogs bok «Bilteknikk – karosseri, rammer og lakk».

I denne serien finner du lærerveiledning som blant annet beskriver den pedagogiske modellen som er rammeverket for alle seriene i dette kurset. I tillegg er det en Storylab til elevene som er ment å være et ressurshefte for elevene hvor de kan samle elevarbeid og notater de tenker kan hjelpe dem inn mot eksamen.

Se denne serien i biblioteket

I denne serie stifter vi bekjentskap med ulike konstruksjonsmaterialer som er vanlig i karosseribygging og deres egenskaper. Vi lærer blant annet om belastningsdiagram og ulike former for profilering.

Se denne serien i biblioteket

I denne serier ser vi nærmere på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og hvordan det påvirker karosseriarbeidet. Verneutstyr er en viktig komponent i dette, i tillegg til arbeidstilsyn og internkontroll for et godt arbeidsmiljø og for å unngå skader.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien dykker vi ned i ulike sammenføyingsmetoder, eksempelvis sveise, lodde og limeteknikker på metall eller plast.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien skal vi lære mer om innfestningsteknikker som boring, nagling, teiping borrelås, samt byggesystemer med ulike profiler.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi om ulike maskiner og verktøy som brukes for bearbeiding av ulike karosserielementer.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer du om lover og forskrifter som gjelder for karosseribygging og bilskadereparasjoner.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien stifter vi bekjentskap med ulike type konstruksjoner og karosserityper. I tillegg ser vi på aktiv og passiv sikkerhet og beregning av vektfordeling.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien kan du lære om ulike prinsipper for reparasjoner og databaserte systemer som hjelper verkstedet taksere skadeomfanget og tidsbruk for reparasjon.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien får vi vite om ulike verktøy, maskiner og teknikker for å rette opp i skader som har oppstått i karosseriet.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien ser vi på utstyr som hjelper i arbeidet med karosseri, for å feste, rette ut og demontere ulike deler.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien skal vi lære mer om bruk av ulike benker og måleutstyr for å rette, justere og vurdere karosseriskader.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi om tyngre kjøretøy og ser nærmere på arbeid på høye karosserier med fokus på sammenføying og å øke vridningsstivheten.

Se denne serien i biblioteket

 denne serien undersøker vi hvordan man kan beskytte karosseriet under bygging, hvordan vedlikeholde kvaliteten over tid, samt hvordan beskytte ved skadereperasjoner.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien skal vi lære mer om hvordan sjekke bilens hjuloppheng og understell ved skadereperasjoner.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien stifter vi bekjentskap til kjøretøyforeskriften og lærer om reperasjon, ombygging og oppbygging av karosseri.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien får du en oversikt over ulike typer kjøretøy og ulike typer utstyr som kan bli montert. I tillegg kan du lære om EU-direktiver og sluttkontroll.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien lærer vi mer om grunnarbeid som sliping, sag, rengjøring og retting i tillegg til å se på ulike typer utstyr for de ulike teknikkene.

Se denne serien i biblioteket

I denne serien ser du nærmere på hvordan du kan planlegge og gjennomføre jobber med mottoet «orden gir effektivitet, sikkerhet og trivsel»

Se denne serien i biblioteket