Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om innsikt i etablering og videreutvikling av virksomheter. Faget skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn. Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv.

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter fag:

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 handler om etablering av virksomheter. Faget gir elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn.

Introduksjon til entreprenørskap og læremateriellet i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal utforske ulike kreativitetsprosesser, utvikle forretningsideer og forretningsmodeller, samt vurdere de opp mot bærekraftig utvikling. De skal utforske og bruke ulike innovasjonsprosesser ved etablering av virksomheter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

I EBU skal elevene reflektere over hva som kjennetegner en god leder i etableringsfasen, og hvordan leder og medarbeidere samhandler og setter sammen gode team. Denne serien ser nærmere på ledelse som begrep, og det legges opp til å skape gode refleksjoner gjennom hvordan man kan få gode perspektiver på hvordan team kan lykkes.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal sammenligne og vurdere informasjon om markeder, kjøpsatferd og segmenter for å ta beslutninger, gjennomføre situasjonsanalyse, vurdere utviklingsmuligheter og sette mål i en oppstartsfase. De skal videre utforske og bruke ulike konkurransemidler i en oppstartsfase. I denne serien finner du interaktive presentasjoner og elevaktiviteter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Elevene skal beregne og vurdere pris og kapitalbehov, utarbeide budsjett og vurdere finansieringsmuligheter med tanke på risiko og ansvar for en ny virksomhet. De skal lese regnskap og nøkkeltall for å vurdere en virksomhets lønnsomhet.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 handler om videreutvikling av virksomheter. Faget gir elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn, og gir innsikt i hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser, og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv.

I denne serien finner du ressurser som kan brukes i arbeidet med læringsstrategier og øvinger frem imot eksamen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien fokuserer på strategi og utvikling av virksomheter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Ledelse, organisasjonstutvikling gjennom prosjekter, nettverk og samarbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Serien fokuserer på strategi og utvikling av virksomheter og hvordan innovasjons- og forretningsmodeller er viktige i denne sammenhengen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Konsekvenser av bærekraftig verdiskaping og hvordan samfunnsansvar påvirker virksomheter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Støtteordninger til videreutvikling og finansiering av kapitalbehov samt internasjonale forretningsmuligheter.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket