Tverrfaglig innsats for barn og unge

Her finner du læringsressurser som kan benyttes av tverrfaglige team i kommunen som skal bistå
barn og unge. Hensikten er at vi sammen reflekterer over egen praksis som grunnlag for å øke
kapasiteten til teamet. Disse ressursene er utarbeidet i samarbeid med KS og kan fritt benyttes av
alle.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket