Kompetansepakker for LK20

Innholdet i denne kompetansepakken er laget for å styrke den profesjonsfaglige kompetansen på skolene. Pakken er delt inn i fire moduler med hvert sitt faglige tema. Skolene kan selv velge i hvilken rekkefølge de gjennomfører modulene. I tillegg finner du en serie med videoer som reflekterer rundt Kunnskapsløftet som læreplanreform, samt undervisning, planlegging og vurdering som fremmer den utforskende elevrollen. Kompetansepakken er utviklet i samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg kommune

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

I denne kompetansepakken finner du fire labs med videoer som reflekterer rundt Kunnskapsløftet som læreplanreform, samt undervisning, planlegging og vurdering som fremmer den utforskende elevrollen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Innholdet i denne kompetansepakken er laget for å styrke den profesjonsfaglige kompetansen på skolene. Denne modulen dreier seg om tverrfaglig arbeid.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Innholdet i denne kompetansepakken er laget for å styrke den profesjonsfaglige kompetansen på skolene. Denne modulen dreier seg om naturlig differensiering som grunnlag for tilpasset opplæring.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Innholdet i denne kompetansepakken er laget for å styrke den profesjonsfaglige kompetansen på skolene. Denne modulen dreier seg om dybdelæring i praksis.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Innholdet i denne kompetansepakken er laget for å styrke den profesjonsfaglige kompetansen på skolene. Denne modulen dreier seg om vurdering som bidrar til lærelyst.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket