Kompetanseløftet UiS - kartlegging og utvikling av inkluderende praksis

Disse ressursene er utarbeidet i samarbeid med
Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Hensikten med verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende praksis. Derfor har dette
verktøyet valgt denne strategien:

Steg 1: Utvikle felles begrepsforståelse og sammen sette ord på
kompetansebehovet.

Steg 2: Kartlegge kompetansebehovet som del av kollektiv læring.

Steg 3: Utvikle organisasjonen basert på identifiserte behov. 

Klikk her for å se brukerveiledning

Hensikten med verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende praksis. Derfor har dette verktøyet valgt denne strategien:

Steg 1: Utvikle felles begrepsforståelse og sammen sette ord på kompetansebehovet.

Steg 2: Kartlegge kompetansebehovet som del av kollektiv læring.

Steg 3: Utvikle organisasjonen basert på identifiserte behov.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

 

Se denne ressursen i biblioteket

Hensikten med verktøyet er både kartlegging og utvikling av inkluderende fellesskap i barnehagen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket