Bry deg! UiS - utvikling av læringsmiljø

Bry deg! er et prosjekt som tilbyr kompetanseheving for å styrke skolers arbeid med skolemiljø i tråd med elevenes rettigheter etter kap. 9 A i opplæringsloven. Prosjektets målgruppe er ansatte på skole og SFO. 

For å trygge- og skape gode skolemiljø er involvering av foresatte og elever viktig. Når skolen, foreldre og elever får den samme kunnskapen og rom for å snakke om utfordringer som kan oppstå i et skolemiljø, da øker også sjansen for å kunne forstå og løse utfordringene. Det er utviklet to ressurser for å snakke om mobbing som begge tar utgangspunkt i filmen Alle Vet.

Colab 1: Er ment til bruk på foreldremøte
Colab 2: Er ment til bruk i klassen

Disse ressursene er et resultat av samarbeid mellom Læringsmiljøsenteret og Learnlab. Bry deg! støttes faglig og økonomisk av Utdanningsdirektoratet

For mer informasjon kan du lytte til podcasten “systematisk arbeid mot mobbing i skulen”.

Hensikten med denne Labben er å gi foresatte kunnskap til å forstå kompleksiteten i mobbesaker og at foresatte er viktige i arbeidet for å skape et trygt og godt læringsmiljø. 

Se denne ressursen i biblioteket

Hensikten med denne Labben er å gi elevene kunnskap til å forstå kompleksiteten i mobbesaker, at det påvirker hele klassen, og at alle elever dermed blir viktige i arbeidet for å skape et trygge og gode læringsmiljø.

 

Se denne ressursen i biblioteket