Arbeid i ledergrupper

Her finner du læringsressurser som kan benyttes av skolens ledergruppe og/eller kommunens
skoleledergruppe for å styrke profesjonsfellesskapet i arbeidet med LK20 – fagfornyelsen.

Her finner du læringsressurser som kan benyttes i kommunal ledergruppe og/ eller skolens ledergruppe. Hvordan skal vi arbeide i nettverk, planlegge framtiden, bygge tillit og følge opp enhetene?Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Her finner du læringsressurser som kan benyttes i profesjonsfellesskapet. Arbeid med verdigrunnlaget i overordnet del, de tverrfaglige temaene og mulighetene i den digitale læreplanvisningen.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Hvordan arbeider vi med evidens i vår kommune, og hvordan skaffer vi oss et bredt kunnskapsgrunnlag kombinert med høy involvering?Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

This is a series of four LearnLab processes for a group of people together working on their understanding of evidence-enriched practice and exploring how they can take this forward in their context. They may be a group of teachers, school leaders, a school group (leaders and teachers), a group led by system leaders (communes, districts, municipalities, local authorities, chains or partnerships of schools), or a group of system leaders. If they are teachers, it will be beneficial if they have an interest in and commitment to development of their whole school.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket