KRLE

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Religioner og livssyn

I denne serien får elevene et møte med ulike religioner og livssyn. Serien er delt i tre hoveddeler. I første del møter eleven ulike begreper knyttet til tro, og de får komme med sine forkunnskaper knyttet til temaet. I andre del følger elevene NRK-serien «Selma og jakten på den perfekte tro», der elevene får reflektere rundt fem ulike perspektiver knyttet til tro og tvil. I siste del får elevene selv velge en dypdykksoppgave hvor de får bli bedre kjent med en religion.

I denne serien får elevene et møte med ulike religioner og livssyn. Serien er delt i tre hoveddeler. I første del møter eleven ulike begreper knyttet til tro og får komme med sine forkunnskaper knyttet til temaet. I andre del følger elevene NRK serien og får reflektere rundt fem ulike perspektiv knyttet til tro og tvil. I siste del får elevene velge seg en dypdykksoppgave hvor de får bli bedre kjent med en religion.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kristne høytider

Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. Denne serien kan benyttes på mange alderstrinn.

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket