Engelsk

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Språklæring

Her finner du spennende og variert opplegg som kan benyttes til en systematisk gjennomgang av de tre ordklassene substantiv, verb og adjektiv, samt spørreord og høyfrekvente ord

Serien er laget med tanke på at elevene skal bli bedre til å forstå og bruke engelske ordklasser for å bli bedre til å kommunisere på engelsk, både muntlig og skriftlig. I denne serien er det lagt vekt på substantiv, verb og adjektiv. Du finner både Colabs og noen tilknyttende Storylabs og Idealabs i denne serien slik at du kan plukke og velge hva som passer best for deg og din undervisning.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

 

 

Se denne ressursen i biblioteket

Kommunikasjon

Her finner du opplegg hvor elevene lærer å kunne bruke språket i formelle og uformelle sammenhenger, samtidig som de får utfolde seg og samhandle i forskjellige situasjoner.

I denne serien er det lagt vekt på muntlige ferdigheter. I Storylaben Morning Conversation møter elevene engelskspråklig sang, og de jobber med ord og uttrykk rundt sin egen hverdag og dagligdagse rutiner. Det er også laget et spill hvor elevene skal finne bilde og tekst som passer sammen. Til temaet Friendship er det laget både en Colab og en Storylab, hvor elevene øver på å snakke om vennskap og å lære ord og uttrykk knyttet til temaet.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Møte med engelskspråklige tekster

Her tilegner elevene seg språk og kunnskap om kultur, samfunn og kulturelt mangfold. Urfolksperspektivet er løftet fram i læringsressursene.

I denne serien lærer elevene å forholde seg til ulike tenkesett og levemåter, samtidig som de får et grunnlag for å se sin egen og andres identitet. Gjennom de ulike Colabene, Storylabene og Idelabene lærer de om flere engelskspråklige land. De får god innsikt i urfolks levemåter og tradisjoner. Gjennom å høre ulike varianter av engelsk tilegner de seg også kunnskap om hvor forskjellig engelsk kan høres ut.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Gjennom denne serien får elevene innsikt i og kunnskap om feiring av helligdager, og de blir kjent med opprinnelsen til Thanksgivingfeiringen i USA. De lærer om hvorfor Thanksgiving er en av de viktigste høytidene i USA, og de lærer om mattradisjoner knyttet til høytiden.

Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket