KRLE

Her finner du oversikt over ressursene, sortert etter overordnet tema:

Innføring i KRLE-faget

Serien Tenk om verden var en ballong! formidler KRLE-fagets relevans og sentrale verdier gjennom elevenes undring, hvor deres tanker, erfaringer og nysgjerrighet blir en viktig del av undervisningen. I LK20 står det at KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn skal elevene utvikle evne til å leve i og med mangfold i samfunns- og arbeidslivet. KRLE skal gi øvelse i etisk refleksjon og bidra til å utvikle elevenes dømmekraft i hverdagen og i møte med samfunnsutfordringer. Seriens mål er å utvikle denne evnen gjennom motiverende og elevaktive steg, slik at elevene selv ønsker å lære mer om menneskene og samfunnet de er en del av.

Tenk om verden var en ballong! formidler KRLE fagets relevans og sentrale verdier gjennom elevenes undring. Hvor deres tanker, erfaringer og nysgjerrighet blir en viktig del av undervisningen. I LK20 står det at KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn skal elevene utvikle evne til å leve i og med mangfold i samfunns- og arbeidslivet. KRLE skal gi øvelse i etisk refleksjon og bidra til å utvikle elevenes dømmekraft i hverdagen og i møte med samfunnsutfordringer. Seriens mål er å utvikle denne evnen gjennom motiverende og elevaktive steg slik at elevene selv ønsker å lære mer om menneskene og samfunnet de er en del av.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket

Kristne høytider

Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. Denne serien kan benyttes på mange alderstrinn.

I denne serien får elevene lære om hvorfor vi har fri de røde helligdagene i kalenderen. Hvorfor har vi fri, og hvilken kristen høytid er denne røddagen knyttet til? Gjennom utforsking av konkrete dager i kalenderen, vil denne serien gi en variert inngang for å gi en oversikt over helligdager og de viktigste religiøse høytidene i kristendommen. CoLabene er relativt korte og kan være fine å bruke som avslutning eller oppstart i forbindelse med de offentlige helligdagene. StoryLaben egner seg godt som utvidet arbeid i forbindelse med denne serien. Her får elevene velge seg et land og finne ut hvilke offentlige fridager de har der.Illustrasjonsbilde som viser de ulike innholdselementene i serien.

Se denne ressursen i biblioteket