LearnLabs digitale ressurser for kommunal ledelse

learnlab-devices

LearnLab tilbyr nå en ressurspakke til bruk i lærende møter. Her får du fleksible og interaktive opplegg til bruk i nettverk på tvers av skoler, og på samlinger for ledere på tvers av skoler og barnehager i kommunen. Ressursene legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse, samarbeid og fokus på sentrale begreper.

LEARNLABS DIGITALE RESSURSER

Kommunal ledelse

Kan kjøpes av kommune eller skole. Pris er avhengig av størrelsen på kommune/skole

LEARNLAB GIR DEG

Fokus på sentrale temaer

Ressursene er konstruert slik at medarbeiderne selv bidrar til å oppdage de viktigste utfordringene for den enkelte virksomhet. Et sentralt tema for barnehagene er ny rammeplan, mens for skolene er det Fagfornyelsen.

Ressursene er svært fleksible og presenteres som labs, der lederen selv kan justere, endre og tilføye dersom det er ønskelig. Oppgavene er i all hovedsak åpne og problemløsende.

Alle ressurser er enkelt tilgjengelig via venstremenyen på søk-siden for de som har kjøpt lisens.

Aktive medarbeidere og fokus på samhandling

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Lederne kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Da kan man bygge videre på ledernes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med virksomhetslederne.

Teknologien i LearnLabs læringsverktøy og ressursene vi har utviklet legger stor vekt på kollektiv og aktiv læring. Innholdet presenteres som interaktive oppgaver på måter som øker engasjementet. Lederne kobler seg på økten med sin smarttelefon, nettbrett eller laptop og får flere muligheter til å gi uttrykk for sine reaksjoner, spørsmål og refleksjoner underveis i møte med en idé. Da kan man bygge videre på ledernes egne innspill og forslag, og dra læringen videre i ønsket retning sammen med virksomhetslederne.

Pålogging med Feide og vurderingsinformasjon

Når du kjøper denne ressursen får du også tilgang til Feide-pålogging for kommunen. Ressursene er bygget opp slik at du kan samle vurderingsinformasjon på gruppenivå. Vurderingen inneholder informasjon om medarbeidernes aktivitet i økta, samt kvaliteten på medarbeidernes produksjon. Dette gir deg som leder muligheten til å samle formative vurderingsspor, som sier noe om i hvilken grad et lærende møte fungerte etter hensikten.