LearnLab ISK

sami-flag

Learnlab ISK er et digitalt undervisningsopplegg fra 1. trinn til og med videregående skole knyttet opp mot kompetansemål i LK20 med følgende temaer.

Identitet: personlig-, social identitet, selvbillede, natur og sprog
Å være sammen: vennskap, mobbing, nettvett, diskriminering og vold
Kropp og seksualitet: krop, seksualitet og rus

Alle læringsressourcer foreligger på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk. Learnlab ISK er finansieret af Sametinget.

LearnLab - identitet, selvbilde og kultur (LearnLab ISK) skal synliggøre begreberne identitet, selvbilde og kultur. Læremiddelet er udviklet i samarbejde med kommunene Hamarøy, Kautokeino og Snåsa, samt de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino. Her finder du oppgaver og simuleringer som gjør at elevene kan kjenne igjen og sette ord på begreper som mobbing, rus, seksualitet, trakassering og vold. Opplæringen bidrar til å skape forståelse for begrepene og forebygge slike hendelser.

Innhold: Learnlab ISK er bygget op omkring de tre kernekomponenter identitet, at være sammen og krop og seksualitet. De er lagt i serier med en klar progression fra 1. klasse til og med videregående skole. Den gennemgående teorien er at kende sig selv, tale seg i andre, synliggjøre forskjellighet og at det i seg selv er en styrke. Gjennom prosesser utfordres elevene til å reflektere rundt begreper og bruke dem i ulike sammenhenger for å kunne operere innenfor et sett kriterier og sette egne grenser. Det følger lærerveiledning til hver serie og til hvert undervisningsopplegg. Det er lagt inn aktiviteter fra www.sexogpolitikk.no i flere af serierne.

Metodikk: Temaerne er oppdelt i ferdige undervisningsopplegg tilpasset en eller flere timer. Oppleggene har noe ulik metodikk, alt etter tema. Hovedintensjonen er at eleverne sammen reflekterer seg fram til svar. Disse gennemgås i klassen, og målet er at gå i dybden og arbejde videre med elevsvar indenfor de forskellige områder. Seriene er bygget opp slik at de kan gjennomføres i den rekkefølgen de står i, eller at temaene kan deles opp og følge de ulike klassetrinn.

Foreldre: Det er udarbejdet en generel forældreinformation. Alle temaer er knyttet til LK20 og er en naturlig del af opplæringen.

Min Giisa: Hver elev kan lage sin egen digitale historie i Storylab der de tegner, noterer, legger inn bilder osv. som følger dem gjennom skolegangen.