widget body - 88c4cecce3657998a90988066886ea0e

Deep Learning Society​

widget body – 997916274c38f5fb6f7b5107dda4c1f5

Som deltager i Deep Learning Society får du:

widget body – fc9828883de2460b8e695ae7752db89f
People climbing a ladder

Kompetenceudvikling på alle niveauer

Målet i (DLS) er at stimulere undervisning, der arbejder videre med at understøtte kreativitet, åbne spørgsmål, tid til at tænke og aktive elever, kort sagt at opnå dybere læring gennem fælles innovation. Vores pædagogiske udgangspunkt er den progressive pædagogik, hvor vi bygger videre på det bedste fra John Dewey’s og Erling Lars Dale’s filosofi, samtidig med at læringsmål indtænkes.

Læring sker gennem aktivitet, hvor eleverne sammen udforsker og reflekterer over relevante begreber. Ved at stille spørgsmål som leder eleverne til fælles refleksion og produktion, hjælper læreren eleverne med at opdage den dybere mening med begreber. Dette læringsprincip appelerer også til forvaltningschefer, skoleledere og lærere.

Læreren stiller spørgsmål baseret på elevernes interesser og involveringsevne og sætter spørgsmålene i en kontekst gennem dyb viden om emnet og læringsmål/curriculum. Undervisn ing i fremtiden kan ikke være planlagt i detaljen. på forhånd, men er knyttet til curriculum via en proces med elever og kolleger. Læreren bruger de ressourcer, der til rådighed i elevgruppen.

DLS arbejder på at skifte fokus fra summative tests til formativ vurdering gennem arbejdet med virkelighedsnære opgaver. Learnlab´s digitale værktøjer udgør grundlaget for at udvikle en vurderingspraksis, hvor eksaminer og nationale tests bliver mindre vigtige, fordi elever og lærere dokumenterer det lærte som en af undervisningen.

Få tilbud
Deep learning society logo

Der deltager allerede mange kommuner

DLS er er netværk, der består af elever, lærere, skoleledere og forskere, som sammen med Learnlab designer fremtidens læring. Kollektiv innovation i praksis!

Traditionelle konferencer med oplægsholder har vist at have meget lidt værdi ud over det sociale. Mange udviklingsorienterede ledere og lærere understreger også, at det er både trættende og ensomt at deltage i konferencer, som gennemføres digitalt.

Learnlab vil gøre en forskel ved at give alle mulighed for at bruge digital teknologi på læringsfremmende måder. Learnlab kombinerer de bedste idéer fra den progressive pædagogik med læringsfremmende brug af digital teknologi. Vi bruger derfor det interaktive værktøj Colab, som giver aktive deltagere mulighed for at linke refleksioner til erfaringer, dele med hinanden og i fælleskab udvikle forslag, idéer og input.

Samarbejde med internationale forskere

widget body – cad82d6a7255ca3d39747823a2edeaa0
widget body – 1df50e79a48cbec9fdddf9c65174a21f
widget body – b0a76fb35d796c2e59b673cd26acc7ed
widget body – afe86d273c32e7b6930631f2c2b4df48
widget body – 6c644b49c36b41863971e944e69ed0df
widget body – c35605df8f35a861c0b80bcfc21e829b
widget body – e5c243eb689247b1a62f9052b1b21bac
widget body – 09fadbea8185a563391866489e21c2ae
widget body – d5e3a7ef0051e2cdbe369a49311362c2
widget body – eec2102d885f7d6d2d3399ddc7327afd