Digital læremiddelpakke for indskoling

learnlab-illustration-img1

En læremiddelpakke med varierede forløb for 1.- 4. kl. Her får du fleksible og interaktive oplæg som lægger opp til dybdelæring gennem elevernes fælles deltagelse og samarbejde. Forløbene passer fint til samarbejde om centrale begreber i en periode, men kan også benyttes i et enkelt undervisningsforløb.

LEARNLABS DIGITALE LÆREMIDDELPAKKE

1. - 4 kl.

Læremiddelpakkene kan bestilles af enkeltskoler eller kommuner. De kan købes hver for sig eller samlet. Pris er afhængig af skolens størrelsen på skolen/kommunen. Tag kontakt for pristilbud.

I 2021 LANCERES:

Arbejd med centrale begreber

Undervisningsoplæggene er konstrueret på en sådan måde, at eleverne gradvis opdager de centrale begreber og idéerne ved at arbejde med de vigtige spørsmål i fagene.

Hvis læreren ønsker at arbeide med begreper, læringsmål og/eller tværfaglige temaer med eleverne, findes der en række læringsressourcer at veælge mellem. De er meget fleksible og præsenteres som labs, hvor lærerne selv kan justere, ændre og tilføje, hvis ønskes. Opgaverne er hovedsageligt åbne og problemløsende. Læremidlet anbefaler en rækkefølge med stigende progression og sværhedsgrad, men læreren kan frit vælge ud fra behov. Alle ressourcer i læremidlet er let tilgængelige via søgesiden for dem, der har købt licens.

Aktive elever som arrbejder sammen digitalt

Teknologien i LearnLabs læringsressourcer lægger stor vægt på kollektiv og aktiv læring. Det faglige innhold præsenteres som interaktive opgaver på måder som øger engageementet. Elevene kobler sig på forløbet med mobiltelefon, Ipad eller computer og får flere muligheder for at give udtryk for sine reaktioner, spørgsmål og refleksioner undervejs i mødet med en idé. Læreren kan bygge videre på elevernes egne input og forslag, og føre læringen videre i ønsket retning sammen med eleverne. Ved at stimulere til undring og udforsking engageres eleverne til at være producenter af ny viden i stedet for konsumenter.

Vores hovedmål er at udvikle digitale læremidler, som styrker den kollektive dimension. Dette er ikke læremidlet for dig hvis du ønsker undervisningsopæg, hvor eleverne sidder hver for sig og løser opgaver med predefinerede rigtige og forkerte svar. Her kan elevene forstå, hvad et samfund er, hvorfor mennesker søger sammen, hvordan mennesker udvikler identitet og samhandler med andre, og hvordan vi skal passe på den klode, vi bor på. Vi tænker at elever lærer dette bedst ved at modellere sådanne samhandlinger. Og her gir teknologien os muligheder som ikke eksisterede tidligere. Teknologien som benyttes, giver læreren mulighed for at lade eleverne som gruppe arbejde sammen om finde frem til fælles løsninger. De skal selv opleve at de løser fremtidens udfordringer sammen. I tillæg til digitale, kollektive opgaver, findes der en række forslag til opgaver og praktiske aktiviteter, som ikke kræver at eleverne er logget på en digital enhed.

Læremiddelet lægger vægt på elevenes egenaktivitet. Elevernes egne forslag inkluderes, hvor eleverne kan vurdere for og imod, finde frem til konsekvenser selv og vise disse frem for hinanden. Eleverne møder varierede faglige udtryksforme både gennem skrevne ord og begreber, men også gennem billeder, figurer og film.

Unilogin og vurderingsgrundlag

Når du køber læremidlet, får du også adgang til Unilogin for elever og lærere. Det betyder, at alt elevene producerer er trygt lagret. Læremidlet følger standarder for GDPR.

Læremidlet er bygget op på en sådan måde, at du kan samle vurderingsgrundlag både på gruppe- og individniveau.

Alt eleven arbejder med, både individuelt og kollektivt blir automatisk samlet i elevens vurderingsmappe, struktureret efter læringsmål og centrale begreber. På denne måde dokumenteres arbejdet med læreplanen, med et minimum af tid brugt på administration og rapportering.