MyLab

MyLab

Mylab logo

MyLab er LearnLab sitt verktøy for formativ vurdering og administrasjon av læringsarbeidet. Her kan ein eller fleire organisere oppgåver og oppdrag til allereie bestemte grupper eller klassar. Verktøyet opner for trygg og enkel kommunikasjon mellom lærarar og elevar, både på eit individuelt nivå og på klassenivå.

MyLab har eit intuitivt grensesnitt som let deg sjå all kommunikasjon mellom lærar og elev, det gjev god oversikt over oppgåver og er eit enkelt verktøy å bruke.