IdeaLab

Utforsk, visualiser og del dine idear

Idealab logo

I IdeaLab kan den lærande utforske idear og visualisere sin forståing av konsept og omgrep. Den lærandes kreativitet, kompetanse og kommunikasjon blir utfordra når ein på gruppenivå eller individuellt jobbar med å setje saman ord, omgrep og bilete i ulike system og hierarki. Målet er å kople saman forståing for djupare læring.

Visualiseringane i IdeaLab er dynamiske og kan enkelt endrast frå tankekart til familietre eller frå omgrepssirkel til tidslinje. Arbeidet delast på tvers av applikasjonar i LearnLab-universet, eller eksporterast til ekstern deling og lagring.