EnquiryLab

Innsiktsbasert datainnsamling, kun for djupare læring

EnquiryLab er eit undersøkingsverktøy beståande av 50 forskningsbaserte indeksar. Målet er å utvikle trivsel, likestilling og djup læring. I EnquiryLab er det gruppa som kollektivt bestemmer kva som er viktig, det er difor mogeleg å leggje til eigne spørsmål. Verktøyet er laga spesifikt for å unngå å produsere data som kan brukast for å rangere skuler eller lage ovanifrå-og-ned kontroll prosessar. EnquiryLab samlar innsikt og forståing for vidare utvikling.

EnquiryLab er eit verktøy for samarbeidsprosessar der gruppa involverast i felles utforskning av:

Vår ambisjon er å støtte og ta initiativ til bevisst, kollektiv organisasjonslæring, ved å systematisk sjå til deltakaranes forforståingar kombinert med skule-basert tiltakslæring – for å skape trivsel og djupare læring på alle trinn.