Nytt design på LearnLab.net

Share This Post

Med nye verktøy, nye kurs- og opplæringstilbud, nytt innhold og et økende antall brukere er vi glade for å kunngjøre at vi relanserer nettsiden vår. Vi har valgt å endre designet på Learnlab.net for å gjøre det enklere for deg å finne både læringsverktøy, digitale ressurser, og informasjonen du leter etter.

Lettere å finne frem i LearnLabs digitale verktøy

Vi relanserer nettsiden LearnLab.net slik at det blir enklere å få oversikt over hva vi driver med og hva vi kan tilby skoler, kommuner, og organisasjoner. Den nye nettsiden gjør det enklere å navigere mellom:

To nye læringsverktøy

Denne høsten lanserte vi to nye læringsverktøy: StoryLab og MyLab.

StoryLab gir deg eller gruppen din muligheten til å lage digitale bøker med multimodale tekster.

MyLab er et administrasjonsverktøy som gjør det mulig å delegere oppgaver, kommunisere med elever, og foreta formative vurderinger.

Fra LearnLab til CoLab

Med to nye digitale læringsverktøy i LearnLab universet har vi foretatt en navneendring for å gjøre det enklere å skille mellom ulike læringsverktøy. Samarbeidsverktøyet du kjenner som LearnLab har fått et nytt navn: CoLab. Du vil fortsatt finne de digitale ressursene du har lagret under “Mine labs” i CoLab.

Komplett økosystem

Fra 2021 vil LearnLab universet bestå av et komplett økosystem med digitale verktøy: CoLab, StoryLab, og MyLab som allerede eksisterer – i tillegg til IdeaLab og EnquiryLab som lanseres i 2021. På forsiden til LearnLab finner du nå tilgang til alle de lanserte verktøyene, i tillegg til undersider med beskrivelser av de ulike verktøyene og hvordan de kan brukes.

LearnLabs digitale innhold

Her finner du en oversikt over de lisensierte digitale ressursene LearnLab tilbyr og beskrivelser av disse. Les mer her.

Oversikt over LearnLabs kurs- og opplæringstilbud

På den nye nettsiden vår finner du også en underside for våre tilbud om kurs og opplæring, med en beskrivelse av hva vi tilbyr skoler, kommuner, og organisasjoner. Her får du oversikt over vårt brede tilbud innen opplæring, råd, oppfølging og support. Les mer her

Har du tilbakemeldinger på den nye nettsiden vår? Vi hadde satt pris på å høre fra deg! Send en epost til learnlab@learnlab.net

More To Explore

Snart er FN-dagen her!

LK20 er tydelige på at vi må sette bærekraftig på timeplanen. Serien Verden i balanse er en tverrfaglig serie knyttet til bærekraftig utvikling og FNs