Storylab Brukarrettleiing

Storylab logo

Ofte stilte spørsmål

StoryLab er eit verktøy for multimodale tekstar, kor du kan skape og publisere interaktive historiar.

LearnLab har utvikla StoryLab for å styrke elevanes mogelegheiter for å kombinere skrift med andre uttrykksformar. StoryLab gjev tilgang til millionar av opne ressursar i form av bilete, symbol og videoar. Elevane arbeider med tekst, figurar, lyd, bilete og video og skapar eigne digitale bøker.

Du vel eit format på den digitale boka du vil lage, og får mogelegheit til å fylle den med bilete, tekst, video, symbol og lyd akkurat slik du ynskjer. Du kan flytte rundt på det du vil ha på kvar side. Sidetalet er ubegrensa.

I StoryLab finn du eit ressursbibliotek med millionar av bilete, videoar og symbol kor bruksrettar avklart. Biblioteket er søkbart og sortert ut frå omgrep i LK20. Du kan også laste opp eigne lydar, videoar, symbol og bilete.

I StoryLab kan ein jobbe individuelt eller fleire kan samarbeide.

Du legg inn bilete på ein side ved å bruke menyen til venstre og trykkje på bilete. Du kan søkje I bileta i StoryLab og velje ut frå kategoriane, eller laste opp eit eiga bilete.

Vel du å laste opp eit eiga bilete kan du velje frå filer på eininga di, eller du kan kopiere eit bilete frå nett og lime inn i opplastningsvinduet. Du limer inn bilete ved å trykkje ctrl+v -tastane samtidig.

Du kan velje ein eller fleire medforfattare i StoryLab. Då kan dykk jobbe saman og redigere i same bok.

Du vel kven som skal vere medforfattar(ar) i oversikta over dine StoryLabs. Trykk på dei tre prikkane oppe til høgre på Laben du vil samarbeide om og vel medforfattar. Du kan velje mellom både kollegaer og elevar.

Ved å dele en kopi får dei du delar med ei eiga versjon av StoryLaben som dei kan endre og jobbe med.

Dersom du vil dele ein kopi av ein StoryLab med kollegaer eller elevane dine, gjer du dette i oversikta over dine StoryLabs. Trykk på dei tre prikkane oppe til høgre på StoryLaben du vil dele og vel del ein kopi. Då får du opp eit felt kor du kan velje kva for brukare du vil dele med. Du får kun opp kollegaer og dine elevar på di arbeidsplass.

StoryLab er kun tilgjengeleg for brukare med ein lisensavtale. Dersom din arbeidsplass har lisens og du fortsatt får denne meldinga må du kontakte support. Oppgi brukarnamn og påloggingsmetode.

Finn du ikkje svar på det du leitar etter?

Kontakt oss via epost eller skriv til oss på vår Facebook-side