Vores uddannelsesgrundlag

Skab og engager - form fremtiden

Børn og unge vokser op i en kompleks og hastigt forandrende verden med klimaudfordringer, stigende ulighed og øget psykisk pres. Vi har brug for kreativitet, engagement, kritisk tænkning, samarbejde og et globalt mindset for fremtidens borgere. LearnLab er designet specielt til dette formål og er baseret på pædagogisk forskning og teori. Gennem arbejdet med dyb læring kan eleven opdage nye begreber, der gør dem bedre i stand til at forandre verden.

Et digitalt læringslaboratorium

Learnlab består af en unik samling af læringsværktøjer og indhold, der er designet til at være engagerende, sjovt, fælles og interaktivt, hvilket også giver læreren nye muligheder for evaluering af eleverne. Hvert LearnLab forløb kan tilrettelægges gennem brug af forskellige interaktive opgaver, der er tilpasset begreber og mål. Deltagerne kan visualisere, samarbejde, kommunikere, gå dybere og udforske temaer og begreber på en engagerende måde i hvert enkelt Learnlab forløb.

Elever skal være producenter – ikke forbrugere

Når uddannelse forandrer sig fra den traditionelle funktion med at formidle viden til en funktion med at facilitere og vejlede elever, så må de værktøjer og metoder, vi bruger i læreprocesser også gøre det. Learnlab er skabt på denne baggrund; at gøre deltagere i stand til at producere indhold og være aktive in deres egen læreproces. Deltagerne kan kommunikere verbalt og ved at bruge deres telefoner, tablets eller computere.

Kollektiv læring

God læring sker i grupper! Derfor har samarbejde et helt centralt fokus for Learnlab. Learnlab’s funktionaliteter er designed for at unferstøtte cooperative læring, problemløsning and divergent tænkning. Ved at arbejd i grupper og skabe noget sammen, kan elever styrke deres samarbejdsevne og evne til at indgå i grupper.